poli_ingang_umcg umcg_overlevering_winter2016 poli_balie_umcg polimanager_umcg

Cliënt:

Universitair Medisch Centrum Groningen

Case:

Overlevering is een uiting van de levertransplan-
tatiegroep en is een uitgave van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Ik maak foto's voor bij het hoofdartikel en de omslagfoto. De omslagfoto is bedoeld om de nieuwsgierigheid te prikkelen. De foto's moeten een verhaal kunnen vertellen maar moeten ook de tekst ondersteunen.. Links de foto's en het omslag van de winteruitgave 2016.

Service:

  • Fotografie