stone_of_scone

What’s in a stone

De Stone of Scone, ook wel ‘The Stone of Destiny” genaamd, ziet er uit als een steen welke uit de ruïne van een Middeleeuws Schots kasteel is gehaald. En je zou niet verwachten dat er om de steen is gevochten tussen Schotland en Engeland en dat het gerucht gaat dat de steen slechts een replica is van de echte. Wie bedenkt zoiets.

Even een stukje Wikipedia: De Stone of Scone werd in ieder geval vanaf de negende eeuw gebruikt bij de kroning van de Schotse koningen. De steen lag in het jaar 906 met zekerheid in Scone, een klein Schots plaatje nabij Perth. De Stone of Destiny werd in het plaatselijk klooster bewaard. De nieuwe koning werd in Scone gekroond door plaats te nemen op de Stone of Destiny. In 1292 werd de laatste Schotse koning gekroond op de Stone of Destiny. Nadat de Engelsen Schotland waren binnengevallen werd de steen in 1296 meegenomen naar Londen. Koning Edward liet een speciale troon ontwerpen en plaatste de steen in de troon onder de zitting. De troon werd opgesteld in Westminster Abbey en wordt sindsdien gebruikt om Engelse koningen te kronen. De Schotten moesten het dus zonder steen doen. In 1950 werd de steen door Schotse studenten gestolen en smokkelden de steen naar Schotland. (hierover is zelfs een speelfilm gemaakt) De steen wordt sindsdien in Edinburgh Castle bewaard samen met de Schotse regalia. De steen zal bij kroningen van volgende Britse koningen, en de volgende zal die van prins Charles zijn, wel voor de ceremonie steeds weer tijdelijk naar Westminster Abbey gebracht worden. Er zijn bij een aantal historici twijfels over de authenticiteit van de Stone of Scone, zoals die nu in Edinburgh ligt. Er zijn twee belangrijke momenten geweest waarop de steen verwisseld zou kunnen zijn met een replica. Ten eerste in 1296. Het is niet ondenkbaar dat de monniken van Scone Abbey de originele steen vervangen hebben door een replica, voordat Edward I hem meenam. Beschrijvingen van de Stone of Scone uit de dertiende eeuw en eerder lijken namelijk af te wijken van de huidige steen; de steensoort zou donkerder zijn geweest en er zou een soort zitting in uitgehouwen zijn. Ten tweede zou de steen ook in 1950 vervangen kunnen zijn. Er zijn namelijk de nodige mensen die twijfelen of de steen die in Arbroath Abbey werd teruggevonden wel de steen was die enkele maanden eerder uit Westminster Abbey gestolen werd.

Zoals je hieronder kunt zien is het een vrij serieuze zaak, die steen. Waar komt deze steen eigenlijk vandaan? Weet iemand dat? Een steen als oorlogsbuit. Daarna er een troon omheen laten bouwen… waarom? Welke magie zit er in die steen? Ingestraald of uitverkoren, net als mijn steentje. Gevonden en meegenomen.Onderweg bedacht wat je met zo’n steen kunt doen. Op zitten? Nee, te koud en hard. Overigens hebben ze wel een poging gedaan om er een zitting in te kerven. Ik gebruik het steentje om golven te maken. Welk effect zou deze steen hebben op de zakenvijver? Wie het weet mag het zeggen of ik vind nog een puzzelstukje en wordt dit artikel misschien vervolgd. Tot dan blijf ik denken; What’s in a Stone.

Door Johann van der Geest

Transport of the stone