AVG-Disclaimer

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen verstrekt.

Bij Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen deze gegevens nodig heeft
Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ontwerptechnische en web-gerelateerde dienstverlening.

Hoelang Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningengegevens bewaart
Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen
Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen heeft hier geen invloed op.

Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen heeft Google geen toestemming gegeven om via Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jbvandergeest.nl. Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL
Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen op via info@jbvandergeest.nl.

Contact
www.jbvandergeest.nlis een website van Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen. Johann van der Geest Grafisch ontwerper Groningen is als volgt te bereiken:

  • Post- en vestigingsadres: Star Numanstraat 15, 9714 JH Groningen
  • Telefoon: 06 5128 23 30
  • E-mail: info@jbvandergeest.nl

Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Johann van der Geest Grafisch Ontwerper, de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Copyright
Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Johann van der Geest Grafisch Ontwerper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.