KPN Datacenter Company folder KPN Datastroom 1 KPN Datacenter brochure en leaflets KPN Datacenter personeelswerving folder

Cliënt:

KPN Datacenter

Case:

KPN wilde de bakens verzetten voor KPN Datacenter. Een overname door Atos Origin hing in de lucht.
De organisatie wilde van een naar binnen gerichte organisatie een naar buiten gerichte organisatie maken. Als prefered KPN Supplier werd ik gevraagd deze campagne te ondersteunen met communicatiemiddelen.

Als eerste de ankers gezocht waar houvast aan gevonden kon worden en waarop de campagne gebouwd kon worden. Gekozen voor het thema water. Water is als dataverkeer. Je maakt er dagelijks gebruik van en je vindt het vanzelfsprekend dat het uit de kraan komt. "Je kent de waarde van water niet totdat de bron droogvalt" Zo is het ook met dataverkeer. Vanzelfsprekend maar van belang.

Er is een company profiel gemaakt, een poster met een organogram, folders per afdeling en een brochure met achterin een opberghoes voor folders. Voordat tot productie werd overgegaan heb ik voor de afdelingen op een hei dag de stijl met succes mogen presenteren en toelichten.
De etalage uiteindelijk gevuld met mooie communicatiemiddelen.

Resultaat: Bakens verlegd en de route succesvol ingezet. KPN Datacenter werd later inderdaad overgenomen door Atos Origin.

Naast bovengenoemde campagne werd ik ook gevraagd om een personeel wervingsactie te bedenken. Hoe spreek je de doelgroep IT-ers aan? In hun eigen taal, de programeertaal. Op de voorzijde een KPN IT-er die een bezoekersbadge omhoog houdt en Erik de Vies, die aan de wieg stond van het idee, schreef de tekst.
Jammer genoeg krijg je niet altijd te horen of een actie succesvol was of niet. Dit was zo'n situatie.

Service:

  • Art direction
  • Grafisch ontwerp
  • Beeldredactie
  • Drukwerkbegeleiding

Samenwerking:

E-rik.nl copywriting
Bert Barelds Fotografie